Sở hữu: Công Ty Tnhh Công Nghiệp May & Thời Trang Trung Nguyên